Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ НА СТОКИ

Уважаеми клиенти на фирма Авокадо Био Шоп ЕООД, моля да се запознаете с общите условия за ползване на уебсайт за електронна търговия на стоки: www.avocadobioshop.com

Клиентите са длъжни да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия. С извършването на което и да е от действията, описани в настоящите Общи условия, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно.

Общите условия са публично оповестени и са достъпни за всекиго на Интернет адрес: www.avocadobioshop.com.

 1. Настоящите общи условия са правно споразумение между Авокадо Био Шоп ЕООД, с ЕИК: BG201544327, адрес на управление гр. София, ул. Раковски 122, вх. А, ап. 8., наричано по-долу Търговец от една страна и всяко лице съгласило се с общите условия за ползване на уебсайт за електронна търговия на стоки, наричано по-долу Потребител от друга страна. Потребителят се съгласява, че чрез посещаването на сайта, свободното разглеждане на линковете, връзките и страниците на сайта avocadobioshop.com, достъпни от всяка точка на света, той приема и се задължава да спазва условията за употреба и поръчка на и от сайта.
 2. Общите условия за ползване и поръчка на и от този сайт отговарят на изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и всички други нормативни актове и разпоредби, действащи в Република България.
 3. Търговецът е регистриран администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни на Република България.
 4. Търговецът гарантира, че личните данни изискани при регистрацията на Потребителите или при техните поръчки през сайта на фирмата ще бъдат обработвани само и единствено съгласно Закона за защита на личните данни. Те ще бъдат използвани само и единствено за коректното и навременно изпълнение на услугите, предлагани на уебсайта. Регистрирането в сайта е безплатно. В тази връзка, за да Ви обслужим и изпълним нашите поръчки от Вас ни е необходима следната информация:
  1. Име и фамилия
  2. Област
  3. Град
  4. Адрес
  5. Пощенски код
  6. E-mail
  7. Телефон
  8. Ако Ви е необходима фактура, допълнително е необходимо да предоставите следната информация:
   1. Име на фирма
   2. ЕИК
   3. Адрес (ако е различен от посочения)
   4. МОЛ
 1. Личните данни, които сте предоставили може да бъдат коригирани по всяко време.
 2. Личните данни, които сте предоставили може да бъдат премахнати от базата данни на сайта по всяко време по желание на Потребителя.
 3. Търговецът гарантира, че няма да преотдава, продава или търгува с личните данни на Потребителите. Данните могат да бъдат единствено предоставяни на транспортна фирма, която да извърши логистична/транспортна услуга от склад на доставчика или офис на транспортната фирма до адреса на клиента, посочен в поръчката.
 4. Всички лични данни, които предоставите ще бъдат използвани само и единствено за изпълнението на Вашата поръчка, както и за предоставянето на актуална информация по текущи промоции, кампании, новини, бюлетини, информационни съобщения, ако потребителят желае това, като абонаментите или получаването на тази информация могат да бъдат прекратени по желание на Потребителя по всяко време.
 5. Търговецът гарантира, че няма да предоставя информация за личните Ви данни на трети лица.
 6. Потребителят носи пълната отговорност по съхраняването на своята парола.
 7. Когато Потребителят направи поръчка през официалния сайт на Търговеца – avocadobioshop.com той се обвързва със задължение да направи плащане за поръчаните продукти. В онлайн магазина поръчки се приемат 24 часа 7 дни от седмицата 365 дни в годината.
 8. Търговецът запазва правото си да прави промени на сайта, които включват, но не са ограничени до:
  1. Промяна на цените
  2. Промяна на количествата
  3. Промяна на условията на плащане и доставка
  4. Визията на уебсайта
  5. Премахването на продукти и категории
 1. Преди приключване на поръчката имате възможност да прегледате цялата информация за поръчаните продукти, както и пълната информация за личните Ви данни.
  1. В сайта на Търговеца е предоставена цена на продукта с ДДС, описание и характеристики, производител, опаковка, снимков материал на продукта.
 2. След приключване на поръчката ще получите писмо на електронната Ви поща, потвърждаващо възможността ни да изпълним поръчката.
 3. Търговецът си запазва правото да не изпълни дадена поръчка при липса на стока или при неправилно подадена информация от страна на Потребителя – телефон, адрес, електронна поща.
  1. При грешно подадени данни ние ще се свържем с Вас в най-кракти срокове, за да обновим информацията максимално бързо и да успеем да реализираме поръчката Ви.
 4. В случай на несъответствие между направената поръчка и доставената стока Търговецът ще поеме разходите по заменянето на продукта.
 5. В случай на доставка на стока с повредена опаковка Търговецът ще поеме разходите по заменянето на продукта.
 6. В случай на доставка на стока с изтекъл срок на годност Търговецът ще поеме разходите по заменянето на продукта. В случай на заплащане на стока, която не може да бъде доставена по една или друга причина Търговецът ще възстанови 100% от стойността, заплатена за стоката от Потребителя.
 7. Доставката се извършва на посочен от Вас адрес. В случай на доставка до посочения от Вас адрес, но невъзможността за изпълнение на доставката не по вина на Търговеца, всички продукти ще бъдат върнати в склада на Търговеца докато не се посочи нов адрес за доставка. В този случай Търговецът запазва правото си да откаже повторна доставка до адрес посочен от Потребителя. В този случай Търговецът може да предяви транспортните разходи по посочената тарифа на фирмата превозвач на официалния им сайт.
  1. По желание на Потребителя доставката може да бъде направена в посочен от клиента ден и час.
 8. Търговецът предлага всички продукти на своя уебсайт avocadobioshop.com в български лева с включен ДДС.
 9. В посочените цени не е включена цената на доставката.
 10. Плащането се извършва при доставка след получаване на поръчката с наложен платеж на куриера.
 11. Цената на доставката е формулирана както следва:
  1. За поръчки до 59,99 лв. доставната цена е 3,60 лв. с ДДС.
  2. За поръчки над 59,99 лв. доставката е безплатна.
  3. За извършване на доставки в същия ден цената на доставка е 5,50 лв. Поръчката трябва да се направи до 13:30 часа, за да може да се извърши в рамките на деня. Доставки в същия ден се извършват само на територията на гр. София.
  4. Доставките се извършват основно от фирма Тип Топ Куриер АД. Доставките в зона 1 се извършват в рамките на следващия ден, освен в случаите посочени в т.23.3, а доставките в зона 2 се извършват в рамките на 2-3 дни. За информация за зоните, моля вижте сайта на фирма Тип Топ Куриер АД http://www.courier.bg/bg/.
   1. Доставките може да бъдат извършвани от фирма Спили или Еконт, като за целта на успешното извършване на доставката необходимите лични данни ще бъдат предоставяни на една от тези фирми
 12. Съгласно законовите разпоредби на Република България можете да върнете поръчаните, доставените и закупените стоки през нашия уебсайт в срок от 14 дни от датата на доставката, като са спазени кумулативно всички от изброените условия:
  1. Върнатите продукти са в оригинална опаковка, без следи от наранявания, нарушен търговски вид, разкъсвания, отваряне или употреба.
  2. При връщане на закупената стока Потребителят трябва да предостави оригиналната касова бележка (фискален бон) или оригиналната фактура за направената поръчка, която е получил при доставка на продуктите.
  3. Всички разходи по връщане на стоката до Търговеца са за сметка на Потребителя.
  4. За да намалим разходите Ви по връщането на дадена стока Ви предлагаме опцията да върнете стоката до най-близкия клон на спедиторската компания до нашия офис или склад.
  5. Продуктите може да бъдат заменени или тяхната стойност да бъде възстановена.
  6. В случай, че трябва да се възстанови сумата за продукта, това ще се извърши по банков път на посочена от клиента банкова сметка. Сумата ще бъде възстановена на клиента в срок до 14 дни от датата в която сме получили уведомлението за отказ от поръчката.
 13. Цялата информация на уебсайта на Търговеца е негов авторски материал. Абсолютно забранено е използването или възпроизвеждането на материали от сайта, тяхното копиране, разпространяване, прехвърляне, предоставяне, използване за каквито и да било цели различни от изготвянето на поръчка към Търговеца. Информацията, снимките и всички други материали, свързани с предлаганите стоки, могат да се използват от крайните потребители само и единствено за лични цели.
 14. За всички неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Политика за защита на личните данни

Сайтът www.avocadobioshop.com (наричан по – долу „сайт“) се управлява от „Авокадо Био Шоп“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 201544327, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Раковски“ №122

Настоящата Политика е неразделна част от Общите условия на Авокадо Био Шоп за използване на сайта.

 1. Авокадо Био Шоп е администратор на личните данни на Потребителя по смисъла на ЗЗЛД.
 2. 2. Основание за обработката на личните данни от страна на Авокадо Био Шоп е изричното съгласие на Потребителя за обработка на данни, предоставено при подаването на поръчка за покупка на продукти от Потребителя чрез Сайта, както и при регистрацията на Потребителя на личен Профил в Сайта. Обработката на личните Ви данни е необходима с оглед изпълнението на Вашите поръчки.
 3. Авокадо Био Шоп обработва личните данни на Потребителите съгласно условията, изложени по–долу, за целите на успешното изпълнение на поръчки/заявки и управление на техните профили в Сайта.
 4. При извършването на регистрация на профил в Сайта всеки Потребител предоставя лични данни описани в т. 4 от общите условия.

Личните Ви данни за Вашата поръчка Вие предоставяте доброволно, като не сте длъжни да правите това. В случай, че прецените, че не искате да предоставите лични данни Ви молим да напуснете сайта, защото ние няма да имаме възможност да изпълним Вашата поръчка.

 1. По всяко време и във всеки един момент Вие имате право на достъп до своите лични данни и право да изменяте (допълвате) своите лични данни, освен, когато по технически причини сайтът временно не работи или нямате достъп до него. В такива случаи можете да се свържете с нас на телефон +359 876 252 517, както и на имейл office@avocadobioshop.com . Също така по всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни или да възразите срещу получаването на информацията, без да посочва причина за това. Потребителят може да измени/допълни своите лични данни, като директно внесе промени чрез влизане в своя Профил в Сайта.
 2. Авокадо Био Шоп може да предоставя Вашите лични данни на лица свързани с логистичните/транспортни ислуги свързани с доставката на вашите поръчани/заявени продукти. Доставките се извършват основно от фирма Тип Топ Куриер АД. Доставките в зона 1 се извършват в рамките на следващия ден, освен в случаите посочени в т.23.3, а доставките в зона 2 се извършват в рамките на 2-3 дни. За информация за зоните, моля вижте сайта на фирма Тип Топ Куриер АД http://www.courier.bg/bg/. Доставките може да бъдат извършвани от фирма Спили или Еконт, като за целта на успешното извършване на доставката необходимите лични данни ще бъдат предоставяни на една от тези фирми
 3. С регистрацията на профил в Сайта или извършването на покупка на продукти и/или услуги през Сайта, Вие предоставяте своето изрично и информирано съгласие личните Ви данни да бъдат събирани и обработвани съгласно условията на тази политика.

С регистрацията на профил на Сайта или извършването на покупка на продукти и/или услуги през Сайта, Вие декларирате, че сте уведомен за целите и начина на обработване на личните Ви данни, доброволно предоставени от Вас, запознат сте с правото си да изисквате достъп на събраните Ваши лични данни и с правото да поискате заличаване, коригиране или друго желание, регламентирано в закона или законовите наредби свързани с личните Ви данни, ако обработването им не отговаря на изискванията на действащото законодателство или надхвърля целите, за които тези лични данни се обработват, както и да бъдете уведомен за срока на обработване и съхранение на личните Ви данни.

Вашият коментар